Satış Bilgi: 0212 539 43 07 - 0532 482 42 30

Kullanıcı Sözleşmesi


Aşağıda web site kullanımına ilişkin sözleşme yer almaktadır. KULLANICI ve HAZIRSİTELER.NET bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.
 
1. TARAFLAR
İstanbul Caddesi Kırmızı Şebboy Sokak No: 14 Bakırköy / İSTANBUL  adresinde mukim HAZİRSİTELER.NET ve Yazılım hizmetleri  (iş bu protokolde kısaca " HAZİRSİTELER.NET " olarak anılacaktır) ile diğer tarafta web sitesinin kullanım hakkını satın alacak olan şahıs veya şirket (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.
 
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
a) HAZİRSİTELER.NET hazır web paketinin 1 yıllık kullanım hakkının (yalnızca HAZİRSİTELER.NET sunucuların’da  kullanılmak üzere) satın alınması için HAZİRSİTELER.NET ile KULLANICI arasında yapılmış sözleşmedir.
b) Sipariş formunda belirtilen e-posta adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir.
c) Bu sözleşme 8 ana madde olarak düzenlenmiştir.
 
Bu sözleşme, Web Sitesi'nin satın alınması ve kullanılması sırasında HAZİRSİTELER.NET ile KULLANICI arasındaki ilişkiyi düzenler.
 
3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Bu sözleşme, KULLANICININ HAZİRSİTELER.NET sitesi üzerinden sipariş (Satın Alma) formunu doldurup onaylaması ile başlar ve KULLANICININ seçtiği domain adı altında Web Sitesi'nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonun da kullanıcı Web Sitesi'ni HAZİRSİTELER.NET adresinden yenilemişse veya HAZİRSİTELER.NET banka hesabına Web Sitesi tutarını yatırılarak HAZİRSİTELER.NET mail veya ödeme bildirim formu ile bilgi verilmişse sözleşme yenilenmiş sayılır.
 
4. ÜCRET VE ÖDEMELER
Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin satış fiyatı ücreti sipariş formunun bulunduğu ilgili sayfamızda belirtilmiştir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve KULLANICININ bu ücreti  ödemesi sonucu 1 gün içerisinde Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında KULLANICIDAN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Ücret, yıllık ödenmesi gereken domain, hosting, web sitesi,  HAZİRSİTELER.NET sunucuları üzerinde bir yıllık kullanım hakkını kapsayan ücrettir.
 
İptal Prosedürü
KULLANICI web sitesi siparişinin iptalini info@hazirsiteler.net  adresinden veya HAZİRSİTELER.NET üye bölümünden iptal destegi  talep edebilir. Eğer KULLANICI'nın farklı bir firmadan alınmış domaini mevcutsa sipariş iptal edilir. Domain de HAZİRSİTELER.NET aracılığı ile tescil edilmişse sipariş iptali işlemi yapılmaz. Kısmi iade gerçekleştirilir.
 
5. HİZMET
a) HAZİRSİTELER.NET tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1(adet) domain dns tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.
b) KULLANICI Web Sitesi hizmeti alırken, HAZİRSİTELER.NET sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır.
c) Web sitesine veri girişi (bilgi, fotoğraf, ürün vb.) girişi KULLANICI tarafından yapılır.
ç) HAZİRSİTELER.NET kullanıcılara hafta içi mesai saatleri içinde telefonla ve haftanın yedi günü e-posta ile teknik destek (soruların cevaplanması şeklinde) verir.
d) Uluslararası domain tescillerinde, http://www.onlinenic.com ve http://www.realtimeregister.com adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.
 
6. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI
a. KULLANICI, Web Sitesi'ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Dolayısıyla Web Sitesi'ni üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz.
b. KULLANICI, Web Sitesi'nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. KULLANICI, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. KULLANICI, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda HAZİRSİTELER.NET hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
c. HAZİRSİTELER.NET hizmetine sunduğu Web Sitesi'nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.
d. KULLANICI, Web Sitesi'ne yönelik talep ettiği taktirde HAZİRSİTELER.NET talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir.
e. Web Sitesi sadece HAZİRSİTELER.NET 'ın belirlediği sunucularda yayınlanır. KULLANICI istediği başka bir sunucuda Web Sitesi'nin yayınlanmasını talep edemez. HAZİRSİTELER.NET, KULLANICIYA  Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı Site Kodlarını tahsis etmez.
f. HAZİRSİTELER.NET sözleşme süresince KULLANICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.
g. KULLANICI, HAZİRSİTELER.NET web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz.
h. KULLANICI, Web Sitesi'ın en altında HAZİRSİTELER.NET 'ın telif vb. haklarını hatırlatıcı yazının bulunmasını (en fazla 10 punto büyüklüğünde) ve bu yazıya HAZİRSİTELER.NET web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder.
i. HAZİRSİTELER.NET Web Sitesi ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir.
j. KULLANICI, HAZİRSİTELER.NET 'ın sunduğu e-posta sunucudan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez. Günde en fazla 100 adet e-posta gönderebileceğini kabul eder.
 HAZİRSİTELER.NET, KULLANICI'nın mail hesaplarını kötü amaçlı kullandığını ve spam mail gönderdiğini belirlemesi durumunda e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir.
 
Mücbir Sebepler
Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal arızalar, Türk Telekom, Türksat, diğer servis sağlayıcılar ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.
 
7. SÖZLEŞMENİN FESHİ
KULLANICI, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde Web Sitesi'ni yenilemez ve sözleşme feshedilmiş sayılır.
KULLANICININ Web Sitesi'ni sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde HAZİRSİTELER.NET sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde Kullandığı önceki dönemlere ait ödemeler KULLANICIYA iade edilmeyecektir.
HAZİRSİTELER.NET, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitimini
HAZİRSİTELER.NET Üye sayfasında kalan gün sayısı gösterir. Ayrıca HAZİRSİTELER.NET e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili hatırlatma maili gönderir. Hatırlatma mailinin teknik aksaklıklar nedeniyle KULLANICI' ya ulaşmamış olmasından dolayı KULLANICI, HAZİRSİTELER.NET 'den hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz.
 
8. CEZA
Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda İSTANBUL mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.
 
İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.

Son Düzenlenme Tarihi: 15.09.2015

Neden Web Sitesi paketlerimizi seçmelisiniz?

Kolay Yönetim

İşlevsel, bir o kadar da basit; Panel, kusursuz bir deneyim sunmak için sizin gibi onlarca internet sitesi ile ilgilenen kişiler tarafından test edildi.

30 dk İçerisinde Hazır!

İnternet siteniz onayınızdan dakikalar sonra hazır hale gelecek firmanız internette aktif olacak.

%100 Memnuniyet

7/24 Teknik destek Ücretsiz, haftalık eğitimler. Mobil Uyumlu Hazır Site Paketleri

Sepeti Gizle

Sepetinizde şu anda herhangir bir hizmet bulunmamaktadır.